Numer 2018/01 (2)

Kochani czytelnicy! „Pokażę Wam teraz drogę, która przewyższa wszystkie inne”. Te słowa św. Pawła doskonale wprowadzają w tematykę drugiego numeru naszego kwartalnika. Przecież największym charyzmatem jest właśnie miłość. Łaskę tę chcemy w szczególny sposób dostrzegać w Najświętszej Maryi Pannie – Matce Kościoła i każdego z nas.

Czy wiesz, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gwałtownie wzrosła ilość zgłoszeń, dotyczących objawień Maryjnych? Kościół ciągle bada wiele z nich. Zaś nasza Matka pojawia się na wszystkich kontynentach, przemawia do wielu osób, przekazując orędzia skierowane do całego świata. Chce nas chronić i nawrócić do Swego Syna. Czy naprawdę nie dostrzegamy maryjnego charakteru obecnych czasów?

Nazywam się s. Łucja i pochodzę z Brazylii. Od momentu wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ minęło już dwadzieścia lat, jednak codziennie na nowo słyszę w sercu słowa, które kiedyś poruszyły mnie do głębi: „Nikt cię nie kocha tak, jak Ja”.

Bóg, stwarzając człowieka, powołał go do miłości. Ukształtował go na Swój obraz i podobieństwo, by czynił sobie ziemię poddaną, a dzięki darowi płodności współpracował z Nim w przekazywaniu życia (por. Rdz 1,26-28). Niestety, na skutek nieposłuszeństwa pierwszych ludzi, nasza natura uległa skażeniu, co sprawiło, że mamy skłonność do grzechu − do popełniania czynów przeczących Miłości.